Alpha-cursus

Wat houdt de Alpha-cursus in?

Alpha staat open voor iedereen die vrijblijvend kennis wil maken met het christelijk geloof. Je hoeft dus niet te geloven of lid te zijn van een kerk .De cursus bestaat uit tien of elf wekelijkse avonden (vanaf ca. 19.00-21.45 uur) en een weekend.

Alpha is in principe voor volwassenen van alle leeftijden .  In de loop van het seizoen zal er weer een Alpha cursus voor studenten! worden opgestart .   Houd de website in de gaten voor de informatie van een evt. nieuwe groep 

De avonden  zijn als volgt opgebouwd: We beginnen met een gezamenlijke maaltijd, dan volgt een praatje over een van de basisbeginselen van het christelijk geloof, gehouden door een van de teamleden. Daarna  praten we in kleine groepen door over het onderwerp. Er is ruimte voor het stellen van vragen en respect voor de meningen van deelnemers.

 

Maaltijd

Iedere avond begint met een maaltijd die je de gelegenheid biedt je medecursisten en de cursusleiding op een leuke en informele manier (beter) te leren kennen. het samen eten bepaalt in hoge mate de open sfeer bij Alpha .

Praatje

Na de maaltijd wordt er een korte inleiding gehouden over één van de onderstaande onderwerpen die de uitgangspunten vormen van het christelijk geloof Het praatje is altijd aktueel en gericht op de beleving van het geloof in deze tijd.

Kleine groepjes

In de kleine groepjes is er ruimte om te luisteren, te leren, gedachten uit te wisselen en meer te ontdekken. Je kunt hier al je vragen stellen. Vragen staat vrij op de Alpha cursus.

Weekend

Ongeveer in het midden van de cursus vindt er een Alpha weekend plaats, meestal van vrijdagavond t/m zondagmorgen. (of een zaterdag + zondagmorgen) Tijdens dit weekend worden er 3 geloofsthema’s behandeld en is er ruimte voor gesprek en ontspanning. Het weekend kan op een externe locatie worden gehouden. Dat varieert per Alpha en zal in een vroeg stadium worden doorgegeven.

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen tijdens te avonden:

 • Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald?
 • Wie is Jezus?
 • Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
 • Hoe kan ik zeker zijn van het geloof?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe leidt God ons?
 • Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest?
 • Hoe maak ik het beste van mijn leven?
 • Geneest God vandaag de dag nog?
 • Hoe zit het met de kerk?

Kosten

Deelname aan de Alpha cursus zelf is gratis!

De cursusmaterialen zijn gratis. Voor het eten kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven, maar dat hoeft niet.

Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van het weekend uit  (indien van toepassing). Hier wordt namelijk een accommodatie voor gehuurd.  De kosten voor het weekend worden echter zo laag mogelijk gehouden.
Ook willen we niet dat kosten een belemmering zijn voor deelnemers om zich op te geven.
Dus bespreek het even met de cursusleiding als kosten een probleem zijn. We gaan hier uiteraard discreet mee om.