Nieuwe Alpha cursus

Is er meer? Ontdek het zelf!  Dat kan natuurlijk ook in Almere.

Nieuwe Alpha-cursus september 2021. Leger des Heils korps Almere

De introductieavond van de Alpha-cursus is op 23 september 2021.

Noteer alvast in uw agenda de data, waarop de Alpha-cursus in het Klankbord, Pianoweg 117, wordt gegeven.

Cursusdata 2021

30 september  7, 14 en 28 oktober  4, 5 en 6 november het Alpha-weekend

en vervolgens weer op 11, 18, 25 november 2 en 9 december

Deelname aan de cursus is vrijblijvend.

Wel vragen we een kleine vergoeding voor de maaltijd en een bijdrage aan de kosten van het weekend.

Voor opgeven en/of meer informatie: fdvrij@live.nl

Telefoon:  036-8480118

Woensdagavond Nieuwe Alphacursus Parousia Gemeente Almere

Nieuwe Alpha-cursus! Op woensdagavond van 19.30-21.00. Begint 29 september 2021. Geef je snel op!

Start 29 september, 8 avonden met break tijdens herfstvakantie (20 oktober)

Data: 29 september, 6, 13, (20 break) 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november.

Begeleiders cursus: Manuela en Joël de Bruijne

Voor opgeven en/of meer informatie  manuela.debruijne@gmail.com

Telefoon; 06-46460304

Locatie; Randstek Randstad 21-71 Almere